Kappaleenkäsittely ja mekanisointi

Kemecweld on viime vuosina yhä vahvemmin erikoistunut automaation järjestelmätoimittajaksi, jonka sovelluksissa keskeinen osa asiakkaalle toimittamaamme kokonaispakettia on kappaleenkäsittely-yksikkö sekä tuotannon mekanisointiratkaisut asiakkaan tuotantomenetelmien tehostamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Erityisvahvuutenamme onkin asiakkaan tuotantoprosessien hyvä ja laaja-alainen ymmärrys, sekä kokonaisuuden hallinta joustavan ja kokonaistaloudellisen ongelmaratkaisun löytämiseksi.


Kääntöpöydillä varustettu kahden robotin solu suurten kappaleiden hitsaukseen Venäjällä

Porttaali teräselementtien tapitukseen Saudi-Arabiassa